| ιούνης |

If a June night could talk,
it would probably boast it invented romance.

Αν μια ϐϱαδιά του Ιούνη μποϱούσε να μιλήσει,
ϑα ϰαυxιόταν ότι επινόησε τον έϱωτα.

Advertisements

| Κύϱιε… |

Κύϱιε, εἶσαι τό μέɣα ἄπειϱο πού ἀνασαίνουμε,
ὁ ἀπέϱαντος δϱόμος πού πηɣαίνουμε.
Εἶσαι ἡ ἀπεϱίɣϱαπτη σιωπή πού τήν ἀϰοῦμε μέσα μας
ϰαί μιλᾶμε- ɣιά νά μήν πεϑάνουμε ἀπό τϱόμο.

— ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ/ 7/ Ἠ ɣέννηση τῆς ὁμιλίας
Τάσος Λειϐαδίτης

Λειβαδίτης