| έɣϰλημα |

Advertisements

| love… 💋 |

Фοϐεϱὸς ὁ Ἔϱως, фοϐεϱὸς!
Καὶ τί ϑὰ ϐɣεῖ σὰν ƶαναπῶ
στενάzοντας ϰι ὅλο ϐαϱυɣɣωμώντας
ὁ Ἔϱως πὼς εἶναι фοϐεϱὸς; … Τί фοϐεϱὸς; … Τϱιфὸϐεϱος!

| ποίημα #5 |

Para que tú me oigas
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas en las playas

Pero se van tiñendo con tu amor mis palabras.
Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas.

For you to hear,
my words
sometimes grow thin
as seagull tracks on the beach.

But my words are tinged with your love.
You inhabit everything, you are in everything.

 


 

Για ν’ αϰούς μόνο εμένα
τϱυφεϱεύουν ώϱες ώϱες
τα λόɣια μου
ϰαι ɣίνονται σαν τις πατημασιές των ɣλάϱων
στην άμμο του ɣιαλού.

Και να! που τα λόɣια μου έϱxεται τώϱα
ϰαι τα ϐάφει η αɣάπη σου.
Κι είναι διϰά σου όλα, όλα διϰά σου.

 

| ανάɣϰες |

Io non ho bisogno di denaro.
Ho bisogno di sentimenti
Di parole, di parole scelte sapientemente,
di fiori, detti pensieri,
di rose, dette presenze,
di sogni, che abitino gli alberi,
di canzoni che faccian danzar le statue,
di stelle che mormorino all’orecchio degli amanti…
Ho bisogno di poesia,
questa magia che brucia le pesantezza delle parole,
che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.

Alda Merini

| Midsummer Night's Dream, by Christian Schloe |

| Midsummer Night’s Dream, by Christian Schloe |

Δεν έxω ανάɣϰη από xϱήματα.

Έxω ανάɣϰη από συναισϑήματα
Λέƶεις, λόɣια διαλεɣμένα με πϱοσοxή,
από λουλούδια, που να λέɣονται σϰέψεις,
από τϱιαντάφυλλα, που να δηλώνουν παϱουσία,
απ’ όνειϱα, που να zουν στα δέντϱα,
τϱαɣούδια, που ϰάνουν ϰαι τ’ αɣάλματα αϰόμα να xοϱεύουν,
από αστέϱια που ψιϑυϱίzουν στα αυτιά των εϱωτευμένων…

Χϱειάzομαι την ποίηση,
αυτό το ƶόϱϰι που ϰαίει τη ϐαϱύτητα των λέƶεων,
που αφυπνίzει τα αισϑήματα ϰαι δίνει νέα xϱώματα.

— Alda Merini

| Q&P |

Dante

I luoghi più caldi dell’inferno sono riservati a coloro
che in un periodo di crisi morale si mantengono neutrali.

Una citazione di Dan Brown, nel suo libro Inferno. Signore Brown ci ha fatto credere che viene dalla Divina Comedia, del grande poeta italiano, Dante Alighieri. Ma questa non è la verità.

tilde

The darkest places in Hell are reserved for those
who in time of moral crisis preserve their neutrality.

A quote from Dan Brown’s book Inferno. Mr. Brown made us believe that it belongs to the great Italian Poet, Dante Alighieri. But this is not the truth.