| ϑάλασσεs |

| #diavazo |

Κάποια ϐιϐλία σου αφήνουν τη ɣλυϰιά ɣεύση του πϱοφιτεϱόλ·

μόλις σου τελείωσε ϰαι αναϱωτιέσαι αν μποϱείς να φας ϰαι το ϰεσεδάϰι.

BOOKTHIEF

Particular books leave you the sweet taste of profiterole·

you´ve already ran out of it and wonder if you can eat the plate, as well.