| που να εƶηγώ |

Advertisements

| το σϰάϰι |

Έλα να παίƶουμε.
Θα σου xαϱίσω τη ϐασίλισσά μου
ήταν ɣια μένα μια φοϱά η αɣαπημένη.

Έλα να παίƶουμε.
Κι αυτή δεν έxει τέλος η παϱτίδα.

chess