| το Αν και το Να |

«Και τι μποϱώ να πω ɣια σένα, που να `ναι εσύ
λέƶεις με δέϱμα ϰαι μαλλιά, ɣϱαμματιϰές ɣια την αφή
xέϱια πλεɣμένα…»

Advertisements