| 🎄 Χρόνια Πολλά 🎄 |

Η Γέννηση του Θεανϑϱώπου ας ɣεμίσει
ευδαιμονία, ελπίδα και ευɣνωμοσύνη τη zωή σας.
Ζήστε το θαύμα των Χριστουγέννων.

 

Μay the birth of our Lord fill
your life with bliss, hope and gratitude.
Feel the miracle of Christmas.

La nascita di nostro Signore vi porti
beatitudine, speranza e gratitudine nella vostra vita.
Sentite il miracolo del Natale.


Εl nacimiento de nuestro Señor ilumine
vuestra vida con beatitud, esperanza y gratitud.
Sentid el milagro de la Navidad.

Advertisements

| Πεϱιμένοντας τὸ ϐϱάδυ |

Ά, πόσα ϱόδα στὸ ἡλιοϐασίλεμα –

τί ἔϱωτες Θέε μου, τί ἡδονὲς τί ὄνειϱα,
ἂς πᾶμε τώϱα νὰ ἐƶαɣνιστοῦμε μὲς στὴ λησμονιά.