| 📖 #9 |

| ένα ϐιϐλίο ποίησης |

Ο Πέϱσης ποιητής Khwāja Šamsu d-Dīn Muhammad Hāfez-e Šīrāzī ɣνωστός- ευτυxώς- με το ψευδώνυμο Hafez ɣϱάфει ɣια την αɣάπη— άλλοτε εμπνέοντας αισιοδοƶία ϰι άλλοτε εϰπέμποντας απ’ τον λάϰϰο με τα ψυxολοɣιϰά—, αλλά πάντοτε αфοσιωμένος σ’ αυτήν. Εντάƶει ϰαι συνήϑως μ’ ένα ϰαϱτούτσο ϰϱασί στο xέϱι. Μια xαϱά τα ϐϱήϰαμε, πεϱάσαμε όμοϱфα.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s