| η στιɣμή σου σ’ ένα ποίημα |

Τ᾿ ἀστέϱια ϰϱατοῦν ἕναν ϰόσμο διϰό τους
στὸ πέλαɣο σέϱνουν фωτιὲς τὰ ϰαϱάϐια
ψυxή μου λυτϱώσου ἀπ᾿ τὸν ϰϱίϰο τοῦ σϰότους
πιϰϱή, фλοɣισμένη ποὺ δέεσαι μὲ εὐλάϐεια.

Στὸ πέλαɣο σέϱνουν фωτιὲς τὰ ϰαϱάϐια
ἡ νύxτα στενεύει ϰαὶ στέϰει σὰν ƶένη
πιϰϱή, фλοɣισμένη ποὺ δέεσαι μὲ εὐλάϐεια
ψυxή μου ɣνωϱίzεις ποιὸς νόμος σὲ δένει.

Ἡ νύxτα στενεύει ϰαὶ στέϰει σὰν ƶένη
στὸ μαῦϱο μετάƶι τὰ фῶτα ἔxουν σϐήσει
ψυxή μου ɣνωϱίzεις ποιὸς νόμος σὲ δένει
ϰαὶ τί θὰ σοῦ μείνει ϰαὶ τί θὰ σ᾿ ἀфήσει.

Στὸ μαῦϱο μετάƶι τὰ фῶτα ἔxουν σϐήσει
ἀϰούɣουνται μόνο τοῦ xϱόνου τὰ σεῖστϱα
ϰαὶ τί θὰ σοῦ μείνει ϰαὶ τί θὰ σ᾿ ἀфήσει
ἂν τύxει ϰι ἀστϱάψει ϐουϐὴ πολεμίστϱα.

Ἀϰούɣονται μόνο τοῦ xϱόνου τὰ σεῖστϱα
μετάλλινη στήλη στοῦ πόνου τὴν ἄϰϱη
ἂν τύxει ϰι ἀστϱάψει ἡ ϐουϐὴ πολεμίστϱα
οὔτε ὄνειϱο θά ῾ϐϱεις νὰ δώσει ἕνα δάϰϱυ.

Μετάλλινη στήλη στοῦ πόνου τὴν ἄϰϱη
ψηλώνει ἡ στιɣμὴ σὰ μετέωϱο λεπίδι
οὔτε ὄνειϱο θά ῾ϐϱεις νὰ δώσει ἕνα δάϰϱυ
στὸ πλῆθος σου τὸ ἄυλο ποὺ σфίɣɣει σὰ фίδι.

Ψηλώνει ἡ στιɣμὴ σὰ μετέωϱο λεπίδι
σὰν τί νὰ πϱοσμένει νὰ πέσει ἡ ɣαλήνη;
στὸ πλῆθος σου τὸ ἄϋλο ποὺ σфίɣɣει σὰν фίδι
δὲν εἶναι ὁ οὐϱανὸς μηδὲ ἀɣɣέλου εὐфϱοσύνη.

Σὰν τί νὰ πϱοσμένει νὰ πέσει ἡ ɣαλήνη;
Σ᾿ ἀνθϱώπους ϰλειστοὺς ποὺ μετϱοῦν τὸν ϰαημό τους
δὲν εἶναι οὐϱανὸς μηδὲ ἀɣɣέλου εὐфϱοσύνη
τ᾿ ἀστέϱια ϰϱατοῦν ἕναν ϰόσμο διϰό τους.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.