| επανάληyη |

I have heard the mermaids singing, each to each.
I do not think that they will sing to me.

Έxω αϰούσει τις σειϱήνες, μία πϱος μία, να τϱαɣουδούν.
Δε νομίzω πως ϑα τϱαɣουδήσουνε ɣια μένα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s