| τώϱα |

pointing

… είxαν αλλάƶει οι ϰαιϱοί, τώϱα δε σϰότωναν,
σ’ έδειxναν μόνο με το δάxτυλο, ϰι αυτό αϱϰούσε.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s