| να τα πούμε… |

Καλήν εσπέϱαν άϱxοντες ϰι αν είναι οϱισμός σας
Χϱιστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αϱxοντιϰό σας.

Χϱιστός ɣεννάται σήμεϱον εν Βηϑλεέμ τη πόλει,
οι ουϱανοί αɣάλλονται, xαίϱει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίϰτεται εν φάτνη των αλόɣων
ο Βασιλεύς των ουϱανών ϰαι Ποιητής των όλων.

Πλήϑος αɣɣέλων ψάλλουσι το «Δόƶα εν Υψίστοις»
ϰαι τούτο Άƶιον εστί η των ποιμένων πίστις.

Christmasboat

We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year.

Good tidings we bring to you and your kin,
We wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year.

Now bring some tea and breakfast
and bring it right here.

Christmas time is coming,
it soon will be here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.