| διάλειμμα |

[…]
«Ἀνεƶήɣητο» εἶπες «ἀνεƶήɣητο δὲν ϰαταλαϐαίνω
τοὺς ἀνϑϱώπους ὅσο ϰαὶ νὰ παίzουν μὲ τὰ xϱώματα… »

greyscale

[…]
«Ι cannot explain it,» you said, «Ι cannot explain it,
Ι find people impossible to understand
however much they may play with colours… »

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s