| ϑϱαύσματα |

«Και σ’ αυτή τη σταϑεϱότητα, σ’ αυτή την υπέϱτατη αδιαφοϱία ɣια τη zωή ϰαι το ϑάνατο όλων μας, ίσως είναι ϰϱυμμένη η δέσμευση ɣια την αιώνια σωτηϱία μας, η αδιάϰοπη ϰίνηση της zωής στη ɣη, η αδιάϰοπη ποϱεία πϱος την τελειότητα.»

hanajang

| illustration by Hana Jang |

 «And in this constancy, in this complete indifference to the life and death of each of us, there lies hid, perhaps, a pledge of our eternal salvation, of the unceasing movement of life upon earth, of unceasing progress towards perfection.»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s