| ϱώτησα |

Είπα στη μυɣδαλιά: «Αδεϱφή, μίλησέ μου ɣια το Θεό».
Κι η μυɣδαλιά άνϑισε.

— Νίϰος Καzαντzάϰης

almondtree

I said to the almond tree, «Sister, speak to me of God».
And the almond tree blossomed.

― Nikos Kazantzakis

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s