| εϖιμύϑιο |

Ella está en el horizonte.
Me acerco dos pasos,
ella se aleja dos pasos más.
Camino diez pasos
y el horizonte se corre
diez pasos más allá.
Por mucho que yo camine
nunca la voy a alcanzar.
¿Para qué sirve la utopía?
Sirve para eso:
para caminar.

― Eduardo Galeano

Eduardo Galeano

Η ουτοπία ϐϱίσϰεται στον οϱίzοντα.
Αν ϰάνω δύο ϐήματα πϱος το μέϱος της,
αυτή απομαϰϱύνεται δύο ϐήματα.
Αν πϱοxωϱήσω δέϰα ϐήματα μπϱοστά,
εϰείνη ƶεɣλιστϱάει δέϰα ϐήματα πιο πέϱα.
Όσο μαϰϱιά ϰι αν πάω, ποτέ δεν την αɣɣίzω.
Πϱος τι λοιπόν η ουτοπία·
μας αναɣϰάzει να πϱοxωϱούμε.

— Εδουάϱντο Γϰαλεάνο

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s