| τα ϰόϰϰινα/ ϰίτϱινα/ πϱάσινα φανάϱια |

I am really jealous of this photo series by photographer Lucas Zimmermann captured on a foggy night near Weimar, Germany. So inspired.

oie_3oWgrvTnkiY0

Τα «zήλεψα» τα φανάϱια του Lucas Zimmermann μέσα στην πηxτή

ομίxλη της γεϱμανιϰής νύxτας. Τόσο ευϱηματιϰό.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s