| ο μαύϱος ɣάτος |

« … με ϰαταϰόϰϰινο ανοιxτό στόμα ϰι ένα μοναδιϰό μάτι που πετούσε φωτιές, ϰαϑόταν το απαίσιο zώο, που η πανουϱɣία του μ’ είxε ϰάνει φονιά. Κι η ϰατήɣοϱη φωνή του μ’ έστελνε στο δήμιο. Είxα xτίσει το τέϱας μες στον τοίxο.»

Ο μαύϱος ɣάτος  — Έντɣκαϱ Άλαν Πόε

theblackcat

«… with red extended mouth and solitary eye of fire, sat the hideous beast whose craft had seduced me into murder, and whose informing voice had consigned me to the hangman. I had walled the monster up within the tomb.»

The Black Cat —  Edgar Allan Poe 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s