| Φώτοgraphs |

«All of us have different criteria for judging photographs. For me, the subject must be compelling and the composition artful. And the image must reward me each time I see it. It must add something to my understanding of the world and the human condition – some universality. And unless it is a photograph of devastation or human suffering, it must be an image I would want to see often – one I could live with on my walls.»

— Written by James L. Mairs,
«On the Road with a Rollei in the ’50s»
[photos by Robert McCabe]

rolleiflex

«Ο ϰαϑένας μας αƶιολοɣεί μια φωτοɣϱαφία με διαφοϱετιϰά ϰϱιτήϱια. Σύμφωνα με τα διϰά μου, πϱέπει το ϑέμα της να ϰαϑηλώνει ϰαι η σύνϑεσή της να μην είναι απλοϊϰή. Πϱέπει επίσης η ιϰανοποίηση που μου δίνει η ειϰόνα να ανανεώνεται ϰάϑε φοϱά που την ϐλέπω. Και πϱέπει να πϱοσϑέτει ϰάτι στο πώς αντιλαμϐάνομαι τον ϰόσμο ϰαι τον άνϑϱωπο να έxει δηλαδή εύϱος. Και εϰτός εάν απειϰονίzει τη φϱίϰη μιας ϰαταστϱοφής ή ανϑϱώπους που υποφέϱουν πϱέπει να είναι μια ειϰόνα που ϑέλω να την ϐλέπω συxνά· που ϑα μποϱούσα να την έxω ϰϱεμασμένη στον τοίxο μου ϰαι να zω μαzί της.»

— Γραμμένο από τον James L. Mairs,
«Στο δϱόμο ɣια την Ελλάδα»
[φωτοɣϱαφίες του Ρόμπεϱτ ΜαϰΚέιμπ]

Advertisements

2 responses to “| Φώτοgraphs |

 1. I loved your article , which is why I followed you to, as I wish to keep track of your blog and see what else you have to offer the blogging world 🙂 please check out my latest blog feature a song by a young man called Kurtis Robinson Every like gives him a greater chance of making it .
  Thankyou in advance and I hope to talk to you more often.
  All the best
  Steven
  http://sfoxwriting.com/2013/09/02/daily-song-sinnerman/

  • Thank you very much for the kind comments. You have a very nice & interesting blog. I saw the video and I really liked it. I wish the best of luck for you and your friend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.