| Σάμεϱτάιμ madness |

Παɣωτάϰι, ϐόλτες στη ϑαλασσίτσα, ƶεϰούϱαση… τι άλλο ϑέλεις;

Καλοϰαιϱάκι, με το ϰαλό να μας έϱϑεις ϰαι επισήμως!

ice cream

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s