| μητέρα/mother/mamma/madre |

Σήμεϱα· Ευτυxισμένη Μέϱα της Μητέϱας.
Να αɣαπάτε τους ανϑϱώπους
που ɣεμίzουν τη zωή σας & πάντα
στέϰονται στο πλευϱό σας.
Να τους αɣαπάτε σαν να μην υπάϱxει αύϱιο.

Today· Happy Mother’s Day.
Love with all your heart those people
who fill up your life & stand
by your side,no matter what.
Love them like there is no tomorrow.

769111283

Hoy· Feliz Día de la Madre.
Amad con todo el corazón las personas
que llenan vuestra vida y siempre
estan a vuestro lado.
Amad como si no hubiera mañana.

Oggi· Buona Festa della Mamma.
Amate con tutto il cuore le persone
che riempiono la vostra vita & sono
sempre al vostro fianco.
Amate come se non ci fosse un domani.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.