| Μόλις ɣεννήϑηκε… |

Love is in the εαρ |

For I am about to do something new, people.
[I am carrying Mr. Cuore everywhere and we will see what happens, eventually…]

ƶεϰινώ ϰαινούϱγια «δουλίτσα» με
αυτό το xαϱιτωμένο ϰαϱδουλάϰι
υγ. να δούμε αν ϑα δουλέψει αυτό, τελιϰά.

λαβ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s