| Αλφαϐητάϱιο |

Ή Ευτυxία

Τά παιδιά xοϱεύουν. Χοϱεύουν στον πεύϰο.
Χοϱεύει ϰαΐ ή Ευτυxία. Πϱώτη σέϱνει τό xοϱό.

Όλα μαζί τϱαγουδούν: «Χαίϱεται ό πεύϰος τό ϐουνό
ϰαι ή ϱεματιά τή λεύϰα, μέ τό λευϰό της τό ϰοϱμί ϰαΐ τά άσημένια φύλλα».

alphabeta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s