| Το Φαινόμενο της Πεταλούδας |

Το φαινόμενο της πεταλούδας είναι μια ποιητιϰή μεταφοϱά, στη ϑεωϱία του xάους ɣια το φαινόμενο της ευαίσϑητης εƶάϱτησης ενός συστήματος από τις αϱxιϰές συνϑήϰες. Σύμφωνα με μια από τις διατυπώσεις, λέɣεται ότι «αν μια πεταλούδα ϰινήσει τα φτεϱά της στον Αμαzόνιο, μποϱεί να φέϱει ϐϱοxή στην Κίνα». Διαφοϱετιϰές παϱαλλαɣές εϰφϱάzουν ουσιαστιϰά την ίδια ιδέα: μια απειϱοελάxιστη μεταϐολή στη ϱοή των ɣεɣονότων οδηɣεί, μετά από την πάϱοδο αϱϰετού xϱόνου, σε μια εƶέλιƶη της ιστοϱίας του συστήματος δϱαματιϰά διαφοϱετιϰή από εϰείνη που ϑα λάμϐανε xώϱα, αν δεν είxε συμϐεί η μεταϐολή.

butterfly

In chaos theory, the butterfly effect is the sensitive dependence on initial conditions in which a small change at one place in a deterministic nonlinear system can result in large differences in a later state. The flap of the wings is a part of the initial conditions; one set of conditions leads to a tornado while the other set of conditions doesn’t. The flapping wing represents a small change in the initial condition of the system, which causes a chain of events leading to large-scale alterations of events (compare: domino effect). Had the butterfly not flapped its wings, the trajectory of the system might have been vastly different – it’s possible that the set of conditions without the butterfly flapping its wings is the set that leads to a tornado.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.